צרפת מסע וירטואלי

תנועת הנאורות

המהפכה הצרפתית התרחשה בשנת 1789, בשלהי המאה ה-18. המהפכה הצרפתית היא הרגע שבו העם בצרפת מתקומם נגד שלטון המלוכה. המהפכה לא התרחשה ככה סתם – היא נתנה ביטוי לרעיונות שהשתרשו בחברה הצרפתית מזה עשרות שנים – אלה הם הרעיונות של “תנועת הנאורות”.

תנועת הנאורות הינה בעלת חשיבות גדולה בהיסטוריה האנושית – אנשים רבים, נשים וגברים, במקומות שונים באירופה כותבים ספרים, מקימים קבוצות דיון (סלונים) ומפרסמים בתפוצה רחבה שורה של רעיונות שמתפשטים כאש בשדה קוצים בחברה הצרפתית ובאירופה כולה. הסעיפים הבאים מבטאים רק חלק מהרעיונות של הנאורות :

 • נשים וגברים הם יצורים תבוניים, הם צריכים לפתח את המחשבה, לשאול שאלות, לחקור ולהתקדם בתחומי הרוח והמדע.
 • בני האדם אינם זקוקים לאנשי דת כדי להבין את העולם. אסור לאנשים להשתעבד לרצון של אנשי הדת ולאמץ תחת כפייה את אורחות החיים שלהם.
 • על המדינה להגן על אזרחיה מפני גורמים שונים בתוכה המבקשים לצבור כוח על גב האזרחים. המדינה נוסדה כדי להביא לשגשוג של אזרחיה.
 • הדמוקרטיה היא צורת הממשל היחידה שיכולה להגן על כלל האזרחים מפני שלטון טוטליטרי. הדמוקרטיה גם צריכה להגן על זכויות המיעוט מול עריצות הרוב.  
 • כל בני האדם נולדו שווים והם זכאים לחירות ולכבוד.
צפו בשיר המדבר על תנועות הנאורות.

הורדו שאלון, השבו על השאלות וצרפו לגוגל קלאסרום.

ענו על השאלות:

 1. מה מבין חמשת הרעיונות של הנאורות מוצא הכי הרבה חן בעיניכם? הסבירו למה (שלוש סיבות)!
 2. האם לדעתכם מדינת ישראל מתנהלת על-פי עקרונות הנאורות? תנו שלוש דוגמאות.
 3. האזינו לשיר (למעלה). כתבו שלושה רעיונות שאתם מזהים מתוך עקרונות הנאורות.
 4. השיר מזכיר רשימה של סופרים. בחרו שניים מתוכם, אתרו ערכים שכתובים עליהם באינטרנט (ויקיופדיה למשל) וכתבו שלושה פרטים שחשוב לדעתכם להכיר עליהם.
 5. שאלת חקר: חפשו ברשת את המשמעות של המושגים הבאים: – “בשלהי” – “כאש בשדה קוצים”, – “יצורים תבוניים”, – “להשתעבד”.
 6. שאלת חקר: בדקו כאן מהו “שלטון טוטליטרי” וכתבו ארבעה פרטים שחשוב לדעתכם לדעת על המושג ?