צרפת מסע וירטואלי

כדאי לכם לדעת מהי הצהרת זכויות האדם!!!

הצהרת זכויות האדם היא אחד ההישגים הגדולים שהותירה אחריה המהפכה הצרפתית. ההצהרה פורסמה ב-26 באוגוסט 1789, כמה שבועות בלבד אחרי שפרצה המהפכה. ההצהרה היא הביטוי לשינוי שהעם בצרפת שאף להשיג על-בסיס הרעיונות של הנאורות.

ההצהרה כוללת שבעה עשר סעיפים והם הבסיס לקיומה של החברה המודרנית של ימינו. ההצהרה קובעת שכל בני-האדם נולדו חופשיים ושווי זכויות, והיא כוללת גם את רשימת הזכויות הטבעיות של האדם שאיש אינו יכול לבטלם, כמו למשל הזכות לחיים, הזכות לחירות והזכות לקניין. ישנם עקרונות נוספים שנובעים מהזכויות הטבעיות וגם הם מפורטים בהצהרה. למשל עקרון השוויון בפני החוק, הזכות לחופש דת, לחופש ביטוי ולהגנה על החיים והרכוש.

השיבו על השאלות הבאות. ניתן, לנוחיותכם, להוריד את השאלון

  1. קראו את הפסקה השניה בטקסט וכתבו מהי זכות טבעית.
  2. בדוק באינטרנט מהי הזכות לקניין – כתוב שלושה פרטים חשובים שנראים לך שחשוב לדעת לגבי הזכות לקניין.

צפו בסרטון וענו על השאלות

  1. מיהו כורש הגדול ומהו הדבר החשוב שהוא עשה? מה כורש אמר ביחס לדת?
  2. בדקו כאן מהי מגנה כרטא וכתבו חמישה פרטים שחשוב לדעתכם לדעת על המושג.
  3. על-פי הסרטון, מה עלה בגורלן של זכויות האדם בתקופת מלחמת העולם השנייה?
  4. ב-1945 מכריזים באו”ם על ההצהרה האוניברסלית של זכויות האדם – קרא כאן את שלושים הסעיפים של ההצהרה, העתיקו חמישה סעיפים שנראים לכם ממש חשובים ונסו להסביר למה.