צרפת מסע וירטואלי

המהפכה הצרפתית

בשנת 1789 קם העם הצרפתי והחליט לשים קץ לשלטון המלוכה ששרר בצרפת במשך דורות רבים. המלכים הצרפתים שלטו במשך שנים רבות בצרפת – הם התעשרו על גב התושבים ומנעו מהם זכויות אזרחיות. התושבים חשו מדוכאים והחליטו לשים קץ לאי-השווין בין מעמד המלוכה לבני המעמד השלישי – כל אותם האנשים שעובדים קשה ומתפרנסים למחייתם אך לא מקבלים את הזכויות שמגיעות להם.

העם התקומם נגד המלך, גרש אותו מהארמון והקים מועצה של נבחרי ציבור שתייצג ותדאג לכלל העם.

המהפכה הצרפתית מפורסמת מאוד כי היא מעלה על נס את ערכי החירות, השוויון, והאחווה. הערכים הללו עומדים כיום בבסיס כל המדינות הדמוקרטיות המתקדמות.

החירות היא זכות בסיסית – כל האנשים נולדו בני חורין ואסור לשעבד אף אדם למרותו של אחר.

כל האנשים שווים בפני החוק והחיים של כל אחת ואחד חשובים באותה מידה. האחווה בין בני האדם, הדאגה לזולת, חשובה מאוד כדי לקיים חברה אנושית בריאה ומשגשגת.

האחווה מעניקה תחושת ביטחון לבני האדם, שמרגשים שהזולת נמצא שם בשבילה ובשבילו והם נמצאים שם בשבילו ובשבילה.

נשים וגברים יכולים לחיות כבני חורין בחברה שוויונית המעניקה בטחון הדדי לחברים בה.

 ענו על השאלות הבאות:

  1. בדקו בטקסט מדוע העם הצרפתי התקוממם ועשה מהפכה?
  2. בדקו בטקסט מהם ערכי המהפכה הצרפתית? האם אתם חושבים שהערכים האלה חשובים במדינת ישראל? הסבירו בכמה משפטים את תשובתכם.
  3. חפשו באינטרנט פירוש לביטויים: א. להעלות על נס. ב. לשים קץ. ג. לשעבד, ד. ביטחון הדדי.
  4. שאלת חקר : בדקו כאן את פירוש המושג “זכויות אזרחיות” וכתבו שלוש עובדות שלדעתכם צריך לדעת עליו?
  5. בדקו כאן מהי האגודה לזכויות האדם והאזרח והציגו אותה בשישה משפטים.
  6. קראו בטקסט ורשמו מהם שלושת המעמדות החברתיים שקיימים בצרפת לפני המהפכה הצרפתית?
  7. בדקו כאן מהי מהי היררכיה וכתבו דבר אחד שצריך לדעת על המושג הזה.
  8. בדקו כאן מהי מונרכיה וכתבו שלושה דברים שצריך לדעתכם לדעת על המושג הזה.
  9. מהו מבצר הבסטיליה? מתי הוא נפל ומה המשמעות של היום הזה בצרפת של ימינו?

לנוחיותכם, ניתן גם להוריד את השאלון